center_image

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Specializujeme se na vedení účetnictví, kde nabízíme odbornost, individuální přístup a kvalitu. Našim cílem je spokojenost a dlouhodobá spolupráce. V případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme vedení účetnictví a to včetně zastupování klienta před úřady ve starých záležitostech.

Vedení účetnictví a s tím spojené služby zahrnují následující činnosti:

 • zpracování účetní osnovy a nastavení analytické evidence
 • vypracování vnitřních směrnic účetní jednotky
 • kontrola a zaúčtování dodaných dokladů (včetně jejich svozu)
 • vystavování vydaných faktur
 • vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy a klih pohledávek a závazků
 • vedení dlouhodobého majetku včetně odpisů
 • plátcům DPH zpracování přiznání k DPH, souhrnné hlášení
 • zpracování účetní závěrky – rozvahy, výsledovky, daňového přiznání
 • zveřejnění účetní závěrky, uložení do sbírky listin obchodního soudu
 • poskytnutí průběžného přehledu hospodaření firmy
 • vedení skladového hospodářství
 • zpracování silniční daně
 • Zpracování knihy jízd

V případě přechodu klienta od jiné účetní firmy garantujeme návaznost vedení účetnictví naší společností.

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SPRÁVNÍMI ÚŘADY

Naše firma zastupuje své klienty podle potřeby při všech jednáních na úřadech, při plnění oznamovacích povinností a kontrol. Vyřizujeme veškerou komunikaci s úřady včetně přípravy všech potřebných podkladů.

 • Finanční úřad
 • Živnostenský úřad
 • Úřad práce
 • Inspektorát práce
 • Správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovny
 • Obchodní rejstřík
 • Český statistický úřad